En de Profeet Mohammed (Sallallaho Alaihi Wasallam) is Zijn Boodschapper


Bezoekadres: Schubertstraat 39, Zwolle
Postadres: v.d. Laenstr. 156, 8012 TE, Zwolle

Nieuwbouwfonds NL15 ABNA 0400 0717 46 BIC: ABNANL2A
Alg. donaties NL28 ABNA 0626 9826 42 BIC: ABNANL2A
Er is geen god dan Allah, de meest Barmhartige en Genadevolle

Gebedstijden:

Fadjr

06:24

Fadjr is verstreken

Zon op

Zon op is 6 uur en 48 minuten verstreken

Zawaal

11:23

Zawaal is 5 uur en 44 minuten verstreken

Zohr

12:27

Zohr is 3 uur en 32 minuten verstreken

Asr

14:39

Asr is 1 uur en 44 minuten verstreken

Magrib

16:27

Magrib is nog 19 minuten actief

Isha

18:30

Isha begint over 19 minuten

Alles tonen

11 Jamadi-ul-Awwal 1444


Informatie


STEUN DE NIEUW TE BOUWEN MOSKEE!!


Wij zijn op zoek naar nog 400 mensen die bereid zijn in een keer of gespreid over de periode van een jaar een donatie of gift te doen voor een bedrag van €2000,--.

Als dit bedrag voor u teveel is dan kunt u ook een of meerdere vierkante meters bouwgrond kopen voor de prijs van €200,-- per m2. Men kan ook uit naam van familie, vrienden, kennissen, ouders (ook die overleden zijn) doneren! Zij zullen hier Insha Allah veel zegeningen voor krijgen, net als u! Wanneer u een donatie of gift doet met de intentie dat uw eventuele problemen of moeilijkheiden opgelost zullen worden, dan zal Allah de meest Genadevolle u zeker niet in de steek laten.


Alles wat wij bezitten hebben wij aan Allah Subhane Wa Ta’Ala te danken!
Wanneer wij hiervan een deel uitgeven aan dit goede doel zullen wij hiervoor in dit leven en in het hiernamaals rijkelijk beloond worden door Allah Subhane Wa Ta’Ala.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Imam, dhr. Goelab, tel.nr. 06-29200937 of 038-4232230.

U kunt uw donaties en giften storten op de nieuwbouwfonds NL15 ABNA 0400071746 (BIC: ABNANL2A)

Bij voorbaat hartelijk dank!

MIESBAHOEL ISLAM.